globe

SÖK

PHANTOM utrustning storsäljare

Ångerrätt

Information om din ångerrätt


Du har rätt att frånträda ditt avtal inom 30 dagar utan att ange någon anledning.
Ångerfristen löper ut efter 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du angett, annan än transportören, kommer i fysisk besittning av de slutliga varorna. 

För att utöva din ångerrätt, vänligen informera oss:

E-post: info@phantom-athletics.com 

eller att:

K670 GmbH 
Phantom Athletics 
Sternhofweg 54 
5020 Salzburg 
Österrike 

! Detta är inte en returadress. Returer accepteras inte här. Du hittar all information om returer här:
Returcenter


om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. genom ett brev per post eller e-post). Uttag kan göras informellt. 
För att uppfylla ångerfristen räcker det om du skickar din anmälan om ditt utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.
Förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig att returneras och som var förseglade efter leverans är undantagna från ovan nämnda ångerrätt.


Effekter av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala till dig alla betalningar som tagits emot från dig, exklusive leveranskostnader, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 30 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att göra det. För att frånträda avtalet, bli informerad och ha fått returen.
Vi kommer att göra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i alla händelser kommer sådan återbetalning inte att medföra några avgifter för dig. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna.

Kunder vänligen returnera varorna till: 

Phantom Athletics 
Franz-brötzner-strasse 11, topp 03a-a
5071 Wals-Siezenheim 
Österrike

omedelbart och i vilket fall som helst senast 30 dagar från den dag då du meddelar oss om ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varan innan 30-dagarsperioden har löpt ut. Du måste stå för de direkta kostnaderna för returen. Du ansvarar endast för en värdeminskning på varan som går utöver varans normala värdeminskning genom att kontrollera varan för funktion. 

x